Kontakt

Jun.-Prof. Dr. Thomas Blank

Historisches Seminar: Kulturgeschichte der Antike lllllll

Jakob-Welder-Weg18 (Philosophicum), 03-584

55128 Mainz

Homepage

Tel.: +49 (0)6131 39-23398

Mail: tblank@uni-mainz.de

Jun.-Prof. Dr. Annika Schlitte

Philosophisches Seminar: Sozial- und Kulturphilosophie

Jakob-Welder-Weg18 (Philosophicum), 01-932

55128 Mainz

Homepage

Tel.: +49 (0)6131 39-26997

Mail: annika.schlitte@uni-mainz.de